<

termen de executie

Perioada de timp necesara pentru executarea unui produs, pe baza specificatiilor date de client (fisiere, machete, proof, materiale etc). Termenul de executie poate diferi de cel de livrare.

dictionardetermenitipograficia

termen de executie

Data la care produsul finit comandat va fi livrat. Aceasta data depinde în mod direct de data la care se primesc specificatiile complete de la client.
dictionardetermenitipograficia