Summilux (leica)

RO: Summilux (leica)

Fotografie

Obiective produse de Leica, cu luminozitatea de f:1,4 De exemplu: Summilux-R 35 mm f:1,4
Fotomagazine