<

summilux (leica)

Obiective produse de Leica, cu luminozitatea de f:1,4 De exemplu: Summilux-R 35 mm f:1,4

Foto-Magazin