<

scanare

Prelucrarea imaginii de pe suport foto sau de pe diapozitiv în calculator, cu ajutorul scanerelor, la dimensiunea si rezolutia dorita.

dictionardetermenitipograficia