<

proces pozitiv

Ansamblu de operatiuni fotochimice si mecanice prin care un film negativ este transpus in copie pozitiva.

F/64

proces pozitiv

NULL
Foto-Magazin