<

prisos

Semifabricat sau produs finite realizat în plus fata de tiraj, pentru a compensa numeric pierderile ulterioare din procesul de productie.

dictionardetermenitipograficia