Linii (conducatoare)

RO: Linii (conducatoare)

Fotografie

Linii (reale sau imaginare) care conduc privirea catre punctul de interes din cadrul fotografic.
Fotomagazine