Fotodex.ro

Halftone

ALT: Half Tone

Tehnică de reprografie folosind puncte, în scopul de a simula tonalități, perceptibile ca fiind continue ori în degrade, în funcție de sub-tehnica aleasă (tradițional sau stocastic). Această tehnică se mai numește și tehnică binară (folosește doar două valori pentru a reprezenta tonuri - dimensiune punct și spațializare). Toate tipurile de tipărire folosesc acest tip de redare, de regulă împreună cu sistemul substractiv de redare al nuanțelor.

halftone

Photograph or continuous-tone illustration converted into dot pattern, appearing on film, paper, printing plate, final printed product. To photograph or scan a continuous tone image and converting image into dot pattern.

Canon glossary
halftone

Procedeu de redare a imaginilor cu tonuri continue, prin reducerea lor la puncte de diferite dimensiuni.

Foto Magazine
halftone

A reproduction of an image through a special screen. The screen is made up of a variety of different sized dots to simulate shades of gray in a photograph.

nikongrossary
halftone

An image reproduced through a special screen made up of dots of various sizes, to simulate shades of grey in an image. Normally used for magazine or newspaper reproduction of images. It is also how modern inkjet printers work. Half toning or dithering are the methods used to produce a smooth gradation of colour versus distinct bands of colour or moiré patterns.

allthingsphotography
halftone

Piece of film or glass bearing a line grid which breaks light into dots. Also called contact screen, screen.

Canon glossary