CMOS

EN: Complementary metal–oxide–semiconductor ALT: cmos

Tehnologie folosită pentru a realiza circuite integrate precum senzori electronici de captură a imaginii formaţi dintr-o matrice de pixeli şi prin care se produce conversia din semnal luminos în semnal electronic.

Mentiunile Editorului

Index CM696

Bibliografie

Resurse relevante pentru documentarea definitiei cuvantului "CMOS" de pe FotoDex.ro


6 Definitii Aleatorii