<

capsare

Metoda de legare în care colile sunt prinse cu capse metalice.

dictionardetermenitipograficia