Fotodex.ro

Cadru continuu

Cadru continuu

RO: Cadru continuu | EN: Continuous frame

Tehnică de multi-expunere în care cadrul filmului este avansat parțial (de regulă jumătate de cadru), pentru a se obține un cadru foarte lung, format din fotograme suprapuse.

[Nota editorului]Acest tip de imagine ei este realizată, de obicei, prin utilizarea unui aparat care poate arma obturatorul independent de avansarea peliculei. Majoritatea aparatelor care operează cu film 135 însă, nu au opțiunea armării independente, caz în care se pot folosi anumite artificii tehnice (acestea difera de la un mecanism la altul, dar exista modele care nu accepta nici artificii) pentru a arma obturatorul, fără a avansa în întregime clișeul deja expus. O diferență majoră în cazul folosirii acestor artificii stă în gradul mai scăzut de control asupra avansării filmului și, deci, asupra compoziției finale a cadrului.