B*

RO: B*

Fotografie

Coordonatele albastru-galben in spatiul CIE L*a*b*; o valoare pozitiva pentru b semnifica mai mult galben, o valoare negativa, mai mult albastru.
Fotomagazine