<

b*

Coordonatele albastru-galben in spatiul CIE L*a*b*; o valoare pozitiva pentru b semnifica mai mult galben, o valoare negativa, mai mult albastru.

Foto-Magazin