<

a.n.s.i.

(American National Standards Institute) institut american care stabileste standardele tehnologice valabile in SUA.

Foto-Magazin