<

a*

Coordonatele rosu-verde in spatiul CIE L*a*b*; o valoare pozitiva pentru a* semnifica mai mult rosu, o valoare a* negativa semnifica mai mult verde.

Foto-Magazin